PELTANOVI - keramika pálená (nejen) v peci na dřevo

Záznamy: 1 - 6 ze 6

     Jsme malá rodinná dílna tvořící zahradní kameninu především v peci na dřevo. Nebráníme se ani alternativním způsobům výpalu a dekorace (výpal v jámě, zakuřování pilinami), v zimním období hojně využíváme pec elektrickou. Základem naší produkce jsou ruční výrobky zpracované tradičními řemesnými technikami: stavění z plátů, točení na hrnčířském kruhu, dekorace vlastními přírodními glazurami (šlemovky a popelovky z lokálních zdrojů) nebo rozplavenou hlínou (tzv. nástřepí, po anglicku "slipware"). V současné době se zabýváme především keramikou zahradní a dekorační: květníky, jardiniery, misky pro bonsaje tradiční i sukulentní, vázy, domovní znamení a cokoli, co si račte přát, neboť práce na zakázku je po předchozí dohodě možná.

 

POCTIVĚ A LOKÁLNĚ

   K výrobě používáme hlíny z produkce firem Rudolfova hlína a H+K Lubná, která se zabývá výrobou keramických hmot převážně z lokálních materiálů. Okolí Rakovníka je bohatým zdrojem surovin pro průmyslovou keramickou výrobu. Lubná u Rakovníka (Středočeský kraj) je významným nalezištěm nerostným (černé uhlí, lupek) i paleotologickým (gravettien, mladší paleolit). 

 Zdrojem surovin pro naše vlastní glazury jsou přírodní materiály, které nás obklopují. Využíváme především domácí a lokální zdroje, občas zpestřujeme exotickými surovinami. Základem naší tvorby jsou popelové glazury vznikající z rozličných materiálů: různé druhy dřeva původně sloužící jako palivo do kamen, seno z našeho sadu, větve z jarní prořezávky ovocných stromů na zahradě, porosty původních i nepůvodních druhů v našem nejbližším okolí. Hlíny a jíly nalezené na cestách i v našem nejbližším okolí rovněž zpracováváme na nástřepí a glazury. 

  Nebráníme se klasickým ani experimentálním technikám výpalu. Pracujeme s elektrickou keramickou pecí i venkovní pecí na dřevo, rádi zabrousíme do pravěkých technik (výpal v milíři nebo jámě). V elektrice pálíme především červenice ("redware") cca 8 hodin na 1160°C, ve dřevě kameninu ("stoneware") a porcelán cca 12 hodin na 1280°C. 

  Zahradní keramiku palíme na teplotu slinutí střepu. Dokonalé slinutí odstraní pórovitost a tím zabrání nasákavosti střepu, která je u finálních výrobků nežádoucí.

Alena Peltanová (*1982) Po studiu zaměřeném pedagogicky a biologicky pracuje ve státní ochraně přírody i ve výzkumu. Výtvarně autodidakt (ZUŠ v Praze Zbraslavi, Keramické studium Kohoutov). Dnes se věnuje především rodině, keramické dílně, ve volném čase malbě, užité grafice a malakologii. 

Tomáš Peltan (*1980) Po studiu architektury krátce působí v urbanistickém ateliéru, poté pracuje jako vysokoškolský pedadog. Keramické dílně se věnuje ve volném čase. Zajímají ho popelové glazury a různé techniky výpalu (je autorem návrhu i realizátorem pece na dřevo, kterou naše dílna hojně využívá především v teplé části roku). Založil sad v CHKO Český Kras, o který spolu s rodinou pečuje, věnuje se cyklistice a fotografii. 

Jakub Peltan (*2013) se celé své čtyři roky plně věnuje výzkumu v oblasti využití přírodních materiálů pro keramickou výrobu a inovacím v oblasti technologického zpracování výrobků. Je specialistou v dekoraci kávových mističek.