Jsme malá rodinná dílna tvořící zahradní kameninu především v peci na dřevo, v zimním období hojně využíváme také pec elektrickou. Základem naší produkce jsou ruční výrobky zpracované tradičními řemesnými technikami: stavění z plátů, točení na hrnčířském kruhu, dekorace vlastními přírodními glazurami (šlemovky a popelovky z lokálních zdrojů). V současné době se zabýváme především keramikou zahradní a dekorační: květníky, jardiniery, misky pro bonsaje tradiční i sukulentní, vázy, domovní znamení a cokoli, co si račte přát, neboť práce na zakázku je po předchozí dohodě možná.

 

POCTIVĚ A LOKÁLNĚ

   K výrobě používáme hlíny z produkce středočeských firem Rudolfova hlína a H+K Lubná, která se zabývá výrobou keramických hmot převážně z lokálních materiálů. Okolí Rakovníka je bohatým zdrojem surovin pro průmyslovou keramickou výrobu. Lubná u Rakovníka je významným nalezištěm nerostným (černé uhlí, lupek) i paleotologickým (gravettien, mladší paleolit). Východočeská firma Svída zpracovává čisté keramické jíly Západočeské pánve (třetihorní sedimenty tektonických pánví vznikajících při formování Krušných hor). 

  Zdrojem surovin pro naše vlastní glazury jsou přírodní materiály, které nás obklopují. Využíváme především domácí a lokální zdroje, občas zpestřujeme exotickými surovinami. Základem naší tvorby jsou popelové glazury vznikající z rozličných materiálů: různé druhy dřeva původně sloužící jako palivo do kamen, seno z našeho sadu, větve z jarní prořezávky ovocných stromů na zahradě, porosty původních i nepůvodních druhů v našem nejbližším okolí. Hlíny a jíly nalezené na cestách i v našem nejbližším okolí rovněž zpracováváme na nástřepí a glazury. A protože nedaleo je i Křivoklátsko a jeho sklárny, zařazujeme mezi suroviny také skleněnou drť. 

  Pracujeme s elektrickou keramickou pecí i venkovní pecí na dřevo, rádi zabrousíme do pravěkých technik (výpal v milíři nebo jámě). V elektrice pálíme především červenice ("redware") cca 8 hodin na 1160°C, ve dřevě kameninu ("stoneware") a porcelán cca 12 hodin na 1280°C. Nebráníme se klasickým ani experimentálním technikám výpalu. 

  Zahradní keramiku palíme na teplotu slinutí střepu. Dokonalé slinutí odstraní pórovitost a tím zabrání nasákavosti střepu, která je u finálních výrobků nežádoucí.

Alena Peltanová (*1982) Po studiu zaměřeném pedagogicky a biologicky pracuje ve státní ochraně přírody i ve výzkumu. Výtvarně autodidakt (ZUŠ v Praze Zbraslavi, Keramické studium Kohoutov). Dnes se věnuje především rodině, keramické dílně, ve volném čase malbě, užité grafice a malakologii. 

Tomáš Peltan (*1980) Po studiu architektury krátce působí v urbanistickém ateliéru, poté pracuje jako vysokoškolský pedadog. Keramické dílně se věnuje ve volném čase. Zajímají ho popelové glazury a různé techniky výpalu (je autorem návrhu i realizátorem pece na dřevo, kterou naše dílna hojně využívá především v teplé části roku). Založil sad v CHKO Český Kras, o který spolu s rodinou pečuje, věnuje se cyklistice a fotografii. 

Jakub Peltan (*2013) se plně věnuje výzkumu v oblasti využití přírodních materiálů pro keramickou výrobu a inovacím technologického zpracování výrobků. Je specialistou v dekoraci kávových mističek.